Ambulante begeleiding


Voor (ambulante) begeleiding kan er een beroep worden gedaan op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ofwel de WMO. Persoonlijke begeleiding is een voorbeeld van een maatwerkvoorziening die vanuit de WMO ingeschakeld kan worden. Assist coaching heeft hier de benodigde contracten voor. 

Helaas is het realiteit dat iedere gemeente andere wet- en regelgeving heeft. Zonder hier al te diep op in te gaan betekent dit dat er grote verschillen zitten in vergoedingen en eisen die de gemeenten aan zorgaanbieders stellen. Op deze manier wordt de administratieve last onnodig zwaar en is het moeilijk om alle verschillen goed in het vizier te hebben en te houden. Het enige wat gedaan kan worden als tegenhanger op deze situatie is helderheid verschaffen door te focussen op één gemeente. Daarom is per begin 2023 besloten alleen nog zorg te leveren binnen de WMO van de gemeente Breda. 


Tips voor het aanvragen van WMO

Vraag of Co je helpt!
Co staat voor Cliëntondersteuner en kan je bij de gemeente vinden. De cliënt­ondersteuner staat naast je, kan meegaan naar gesprekken en denkt mee. Zij snappen welke zorg, hulp of middelen je nodig hebt en waar je die kan vinden. Zij geven zelf geen zorg of langdurige hulp. Ze werken zonder kosten en onafhankelijk van gemeenten. Iedere Nederlander heeft recht op cliënt­ondersteuning. Dit is in de wet geregeld. Zo kan iedereen zo goed mogelijk mee (blijven) doen in de samenleving. Je kunt meer informatie vinden op:

 

Kijk voor meer informatie over WMO op:
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wmo/wat-is-de-wmo 

Kijk voor meer informatie over PGB op: https://www.svb.nl/nl/pgb/pgb-in-het-kort/wat-is-een-persoonsgebonden-budget 


Kijk voor meer informatie over Co op:
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/clientondersteuning-via-gemeente

Kijk voor een overzicht per gemeente:
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/overzicht-per-gemeente